Κατηγορίες Ειδών
Ερώτηση: Χρησιμοποίησα την πιστωτική μου κάρτα αλλά η παραγγελία δεν καταχωρήθηκε. Τι συμβαίνει;
Απάντηση:

1. Η κάρτα σας δεν διαθέτει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο. Επικοινωνήστε με την τράπεζα σας προκειμένου να μάθετε το πιστωτικό σας υπόλοιπο.

2. Το Online σύστημα χρέωσης πιστωτικών καρτών δεν υποστηρίζει δόσεις για την κάρτα σας. Ελέγξτε το αρχείο των καρτών που είναι συμβεβλημένες για δόσεις.

3.Κατά την διάρκεια της καταχώρησης των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας έγινε λάθος πληκτρολόγηση. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία ξανά.

4.Δεν συμπληρώθηκε σωστά το CVC. Το CVC αντιστοιχεί στα 3 τελευταία ψηφία του αριθμού που βρίσκεται στην πίσω όψη της πιστωτικής σας κάρτας.