Κατηγορίες Ειδών
Ερώτηση: Η τιμή Online ισχύει για παραλαβή και εξόφληση παραγγελίας σε κατάστημα;
Απάντηση:

Οι τιμές Online ισχύουν μόνο για Online παραγγελίες. Εφόσον η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησης και παράδοσης/ παραλαβής, ισχύει η τιμή Online. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αγοράσετε στις τιμές Online είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.musicpower.gr  .